Candur heeft riet tot kunst verheven

Wat te doen tegen verkleuring rieten dak?

Een nieuw rieten dak dat pas gelegd is, heeft een mooie egale en lichte kleur. Ziet u na verloop van tijd het dak verkleuren? Dit is een natuurlijk proces. Riet verkleurt namelijk onder invloed van verschillende weersinvloeden. Het krijgt dan een grijsbruine tint. Deze verkleuring treedt vaak al binnen twee jaar op en is helaas niet te voorkomen. Kleurt het riet echter groen of zelfs zwart? Dan is er iets anders aan de hand en moet u actie ondernemen.

Waarom verkleurt een rieten dak?

Een rieten dak verkleurt grijsbruin onder invloed van de zon, regen en wind. Hoe snel het riet precies verkleurt, is afhankelijk van de ligging. Zo zal de zijde waar de zon vaak en langdurig op staat sneller verkleuren dan de schaduwkant. De schaduwkant is echter weer gevoeliger voor mosvorming. Gemiddeld genomen verkleurt een rieten dak binnen twee jaar na plaatsing. Ook nieuw riet dat u ter vervanging van oud en versleten riet hebt aangebracht, zal uiteindelijk grijsbruin kleuren en eventuele kleurverschillen tussen het oude en nieuwe riet opheffen.

Goed onderhoud is belangrijk!

Zoals gezegd is een grijsbruine verkleuring van riet normaal. Kleurt het riet groen, zwart of ontstaan er lelijke plekken die maar niet wegtrekken? Dan kan dit duiden op een onderliggend probleem. Slecht riet is vaak een gevolg van te veel vocht, schimmels, alg en mos. Om een overdaad aan mos en alg te voorkomen, is regulier onderhoud noodzakelijk. Door een dikke laag mos ademt het riet wel, maar is minder mooi of alg laat het riet “Stikken” en daarmee uiteindelijk. Het vocht kan dan niet weg. Zo kunnen er al snel zwakke plekken ontstaan. Controleer het riet daarom regelmatig en laat een dikke laag mos of alg zo snel mogelijk verwijderen.

Meer weten over de verkleuring van een rieten dak?

Wilt u meer weten over de (natuurlijke) verkleuring van een rieten dak? Wij vertellen u er graag meer over. Neem voor meer informatie, tips en advies contact met ons op. Ook kunnen wij u informeren hoe u de natuurlijke verkleuring in een grijsbruine tint het beste kunt ondersteunen. Zo weet u zeker dat uw rieten dak op een mooie egale manier verkleurt, zonder lelijke plekken.