Candur heeft riet tot kunst verheven

De Productie

Candur in elke vezel Nederlands

Candur is een in eigen land ontwikkeld en geproduceerd kunstriet. Dit hoogwaardige, natuur-identieke kunstriet is het resultaat van een generaties-lange ervaring met natuurriet en rietdekken. Candur wordt dan ook niet alleen gemaakt met trots, maar ook met betrokkenheid bij natuur en milieu. Zo geschiedt het productproces van Candur bijvoorbeeld volledig op zonne-energie en is de kunststofreceptuur van Candur zodanig dat elke halm 100% recyclebaar is.

Zo minimaal mogelijke footprint

Bovendien worden tijdens het productieproces het overschot en de rest-delen niet weggegooid maar met zorg verwerkt tot nieuwe halmen en bossen. Alles bij Candur is gericht op een zo volledig mogelijk circulair proces. Ook factoren als het minimale onderhoud aan een Candur-gedekt dak en de zeer lange levensduur van het product dragen bij aan de zo gering mogelijke ecologische voetafdruk van Candur. Met een dak van Candur maakt u dan ook in alle opzichten een uitstekende keuze.