Candur heeft riet tot kunst verheven

Duurzaam

In alle opzichten duurzaam

Candur is kunstriet. Een natuur-identiek product dat in alles riet ademt, maar dan met de duurzaamheid van Candur. En dát is de kunst. Candur staat voor het bewust gebruikmaken van materialen en grondstoffen. De productie geschiedt bovendien volledig op zonne-energie. En tijdens het proces worden de rest-delen niet als afval of afsnijsel weggegooid, maar opnieuw verwerkt tot halmen en bossen. Ons streven is om te komen tot een volledig circulaire productie. Een andere belangrijke factor in deze keten is recycling. Elke halm Candur is voor de volle 100% recyclebaar. Candur biedt u dan ook een riet-identieke dakbedekking met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk. En dat gedurende de hele onderhoudsarme, verwachte levensduur van enige tientallen jaren. Over duurzaamheid gesproken!